Kim jest Wolontariusz ?

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
Chociaż w trakcie pracy wolontariackiej mogą one powstać, tak jak mogą pojawić się nowe umiejętności i być może utracony sens życia.

Kto może zostać wolontariuszem w Hospicjum ?

  • Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny.
  • Wolontariusze to osoby, które chcę pomagać w Hospicjum charytatywnie.

Zgłaszając się do nas dowiesz się:

  • Jak zostać wolontariuszem
  • Jakie są formy wolontariatu i w jakie działania możesz się zaangażować
  • Na czym polega praca wolontariuszy w Hospicjum
  • Jakie prawa i obowiązki mają współpracujący z nami wolontariusze
  • Jakie szkolenia i kursy są przez nas prowadzone

Wolontariat Hospicyjny

Jest jednym z najbardziej specjalistycznych, ponieważ wymaga od wolontariusza szczególnej wrażliwości, oraz określonych cech charakteru.
Wolontariat hospicyjny to szansa na wyjście z domu i robienie razem z innymi czegoś społecznie potrzebnego.
To dobry sposób na aktywne, ciekawe, ale przede wszystkim pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
Wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości

,,Chory woła o obecność. Człowiek przebywający przy umierającym jest wezwany do mówienia mu całą swoją osobą i postawą: JESTEM PRZY TOBIE.
Chodzi o to, aby być blisko nie tylko łóżka chorego, ale także jego autentycznych problemów, tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Pośpiech może stworzyć przepaść między nami a chorym.
Wtedy on zrezygnuje z powiedzenia najważniejszych i najpilniejszych dla niego spraw.”

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC