Warunki przyjęcia do hospicjum, niezbędne dokumenty

Do hospicjum stacjonarnego i domowego pacjenci mogą być zgłaszani przez:

  • samych chorych (siebie samych),
  • lekarzy,
  • innych pracowników opieki zdrowotnej,
  • rodzinę,
  • inne osoby.

Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej, w miarę możliwości hospicjum powinien być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania, podmiot leczniczy.

Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez hospicjum.

Pacjent ubiegający się o miejsce w hospicjum powinien posiadać udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego oraz skierowanie do opieki hospicyjnej, które może uzyskać od lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego w przychodni specjalistycznej lub w szpitalu.
Opieka hospicyjna jest darmowa.

Niezbędne dokumenty:

  • dowód osobisty;
  • aktualny dokument ubezpieczeniowy (jeden z wymienionych): legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty, RMUA, decyzje o pobieranych świadczeniach, zgłoszenie do ubezpieczenia, zaświadczenia (np. z PUP);
  • historia choroby;
  • przy przyjęciu pacjenta do opieki prosimy o przywiezienie LISTY AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH PRZEZ NIEGO LEKÓW.