Opieka hospicyjna

Opieka paliatywna - (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.
Otacza jak płaszczem (łac. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę.
Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty;
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego;
 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum;
 • potrzeby chorego;
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Opieka długoterminowa ( ZOL )

Opieka długoterminowa - do naszego Domu na opiekę długoterminową przyjmowani są pacjenci:

 • ze schorzeniami somatycznymi,
 • z demencją starczą.

Dodatkowo lekarz kierujący dokonuje oceny stanu pacjenta w oparciu o skalę Barthela.

Opieka hospicjum domowego

Pod opiekę hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci:

 • chorujący na nieuleczalną, postępującą chorobę nowotworową w końcowym okresie życia,
 • oraz pacjenci z odleżynami w stopniu IV.

Celem opieki nad pacjentami w domu jest zwalczanie bólu i poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Wizyty odbywają się:

 • dwa razy w tygodniu przez pielęgniarkę
 • oraz dwa razy w miesiącu przez lekarza.

Pacjent oraz rodzina mają stały kontakt telefoniczny z pielęgniarkami i lekarzami.
W razie konieczności wizyty odbywają się natychmiast, zaraz po zgłoszeniu, tak aby rodzina była stałą opieką i kontrolą lekarza i pielęgniarek.

Warunki przyjęcia do hospicjum domowego:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
 • spotrzeby chorego,
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Nasz Dom zapewnia podstawowy pakiet świadczeń:

 1. świadczenia lekarskie;
 2. świadczenia pielęgniarskie;
 3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie;
 4. świadczenia psychologa w dni powszednie;
 5. terapię zajęciową w dni powszednie;
 6. leczenie farmakologiczne w/g obowiązującego w Zakładzie receptariusza;
 7. leczenie dietetyczne;
 8. konsultacje specjalistyczne w innych placówkach ochrony zdrowia, wyłącznie na zlecenie lekarza, na zasadach ogólnie przyjętych dla wszystkich ubezpieczonych przez NFZ, po umówieniu terminu i miejsca realizacji.

Polecamy


1procent hd


logo hospicjum


caritas logo